REFERENTIES ORGANISATIES

ORGANISATIES

Veel ouders hebben vragen over social media. In de contacten met jongeren zien en horen we dat er veel speelt, maar dat ouders onvoldoende weten hierop in te spelen. Door de voorlichtingsbijeenkomst van PuberTalent hebben ouders veel meer inzicht gekregen en hebben ze uitvoerig vragen kunnen stellen hoe zij met verschillende punten in de opvoeding kunnen omgaan.