DIENSTEN ORGANISATIES

Teamtrainingen:

PuberTalent biedt trainingen aan specifiek gericht op teams. PuberTalent ondersteunt uw organisatie als er bijvoorbeeld een nieuw team is samengesteld. Lees meer >

Het verbinden en afstemmen van verschillende individuen is belangrijk om een sterke cohesie te vormen binnen een team. Wanneer een bestaand team voor een nieuwe uitdaging staat, waarbij er andere vaardigheden gevraagd wordt, is PuberTalent ondersteunend aan dit proces. Ook als binnen een team de samenwerking of communicatie niet lekker loopt.

Gezamenlijke zorgen, maar ook oplossingen worden tijdens de verschillende trainingen gedeeld. Elke teamtraining wordt op maat gemaakt, zodat u als organisatie hiervan de vruchten kunt plukken. PuberTalent traint uw team vaardigheden die nodig zijn om de teamdoelen te halen die u als organisatie stelt.

Workshops:

PuberTalent organiseert zakelijke workshops voor uw organisatie. De workshops zijn een mix van kennis, bewustwording, interactie, opdrachten en ontspanning en interactie.Lees meer >

Deelnemers gaan actief aan de slag met een thema wat voor u belangrijk is, of dit nou communicatie is of groepsdynamica. Deelnemers in beweging krijgen is belangrijk om bepaalde doelen te bewerkstelligen. Of het nou gaat om een doel als kennisoverdracht, ontspanning of verbinding.

Arbeidstoeleiding jongeren:

Voor elke jongere is het belangrijk om een goede en concrete daginvulling te hebben. Een concrete daginvulling leidt tot meer plezier en energie en minder problemen en verveling. Lees meer >

Soms lukt dit niet door welke reden dan ook. Dit betekent niet dat een jongere niet wil werken, of dat een jongere niet in staat is om te werken. Soms blijkt het plannen lastig, op een goede manier contact maken of het schrijven van een goede sollicitatiebrief. Veel jongeren lijken wereldwijs, maar worstelen met thema’s waar zij dagelijks mee te maken krijgen in bijvoorbeeld het contact met een ander. PuberTalent onderzoekt samen met de jongere over welke vaardigheden hij al beschikt en welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden, zodat de kans op een plek op de arbeidsmarkt toeneemt.

Verzorgen gastlessen:

Voor PuberTalent is het belangrijk om kennis te delen. Een gastles is een goede manier om kennis te delen. Door een gastles krijgt een leerling een eerste indruk van een bepaalde sector.Lees meer >

Gastlessen kunnen leerlingen ondersteunen bij het richting geven aan hun opleiding en beroepskeuze. Het geeft een realistisch beeld van het werk. Het is een goede manier om een eerste indruk te krijgen van een bepaald vak of sector. Ook is het een goede manier om de gekregen informatie te kunnen gebruiken in het werkveld, als stagiaire of beginnende werker. PuberTalent heeft verschillende professionals in dienst die gastlessen kunnen verzorgen.

Interim-management:

PuberTalent heeft binnen de Jeugdzorg veel ervaring. Zoekt u als organisatie een tijdelijke externe manager, dan kan PuberTalent uw organisatie ondersteunen. Lees meer >

PuberTalent biedt kennis ter versterking van uw organisatie. Er zijn geen emotionele banden waardoor er efficiënt en zakelijk geopereerd kan worden. De inzet van een interim manager is financieel aantrekkelijk omdat er per uur betaald wordt. Daardoor zijn de kosten lager dan een manager met vergelijkbare kwalificatie in loondienst.

Arbeidsfit:

Door problemen op de werkvloer of thuissituatie kunnen spannings- en stressklachten ontstaan. Veelal gaan deze klachten na een periode van rust weer over. Lees meer >

Maar wat te doen als uw medewerker vermoeid blijft door bijvoorbeeld het vele piekeren of snel geëmotioneerd raakt door spanningen op de werkvloer? Op zo’n moment kan uw medewerker ondersteuning goed gebruiken. Niemand is er bij gebaat als een medewerker uitvalt. Pubertalent heeft verschillende trainingen die ervoor zorgen dat uw medewerkers zich (weer) arbeidsfit gaan voelen.

Agressietraining:

Sommige jongeren vinden het moeilijk om in voor hun lastige situaties adequaat te reageren. Dit heeft vaak te maken met het feit dat zij onvoldoende vaardigheden hebben om op een goede manier te reageren. Lees meer >

In deze training leren jongeren ten eerste sociale vaardigheden. Ten tweede het zicht hebben op en de controle hebben over de eigen boosheid. En ten derde weloverwogen keuzes kunnen maken, waarbij je weet wat jouw waarden en normen zijn. PuberTalent is ervaren in het trainen van jongeren met verschillende aandachtsvragen.