DIENSTEN JONGEREN EN OUDERS

Gezinsondersteuning:

Wat goed is voor uw kind, voelt u als ouder vaak uitstekend aan. Toch kunt u soms tegen opvoedingsvragen aanlopen waar u zelf niet uit komt. Lees meer >

Wat goed is voor uw kind, voelt u als ouder vaak uitstekend aan. Toch kunt u soms tegen opvoedingsvragen aanlopen waar u zelf niet uit komt.

PuberTalent biedt u ondersteuning door middel van psychosociale ondersteuning. Pubertalent kijkt samen met u wat u als ouder goed doet en waar u als ouder trots op bent. Als dat duidelijk in beeld is, kijkt PuberTalent samen met u naar hetgeen u tegenaan loopt in de opvoeding. Psychosociale ondersteuning heeft verschillende manieren om u als ouder inzicht te geven in de concrete oplossingen van uw opvoedingsvragen, ervaringen en belevingen. Deze manier van ondersteuning helpt u om uw eigen kwaliteiten en vaardigheden weer te zien, waardoor u weer de kracht en energie heeft om uw situatie aan te pakken. Door middel van psychosociale ondersteuning wordt u geactiveerd om zelf de problemen die u ervaart op te pakken en op te lossen.

Thema’s waarbij PuberTalent u kan helpen zijn bijvoorbeeld:

  • Uw puber kan niet zonder mobiele telefoon en internet.
  • Agressief gedrag binnen uw gezin
  • Begeleiding bij (ernstige) gedragsproblemen in de puberteit
  • Omgaan met de (extreme) stemmingswisselingen
  • Omgaan met stress binnen uw gezin (door bijv. veel liegen van uw puber)
  • Crisis in uw gezin
  • Grenzen en regels stellen
  • Omgaan met seksualiteit (wel of geen vriendje/vriendinnetje bijv.) of alcohol/ drugs
  • Contact krijgen en houden met uw puber

PuberTalent is er ook voor u wanneer de problemen te groot zijn in uw gezin maar u niet de stap naar officiële instanties wilt zetten.

Individuele begeleiding voor jongeren:

PuberTalent kijkt samen met jou naar wat jij nodig hebt. Deze ondersteuning kan bestaan uit gesprekken waarin jij je hart kan luchten. Lees meer >

Hierin luistert de coach aandachtig naar wat jij te vertellen hebt en onderzoekt samen met jou hoe je bepaalde situaties waar je tegenaan loopt kunt oppakken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij jou thuis, op school of op ons kantoor. Jij bepaalt waar. De coach gaat samen met jou op zoek naar oplossingen die je kunt inzetten bijvoorbeeld thuis, op school, in het contact met je vrienden of op je werk.

Cognitieve en sociale vaardigheidstraining (Tools4U):

Soms krijgen mensen te maken met tegenslagen in hun leven. Hoe ga je om met deze tegenslagen? Tools4U is een training die samen met jongeren en volwassen aan de slag gaat om eigen gedrag inzichtelijk te maken.Lees meer >

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe kan het dat het niet lukt om bepaalde situaties het hoofd te bieden? Situaties als nee zeggen, omgaan met angst, vriendschappen aangaan. Soms heb je het gevoel dat je in cirkeltjes rondloopt en je er niet uit kan stappen. Dan is het prettig als iemand met je mee kan kijken.

De training bestaat uit minimaal 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Tijdens de verschillende bijeenkomsten worden aanwezige vaardigheden gesterkt en benut en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Het versterken van bestaande vaardigheden en het aanleren van nieuwe vaardigheden leiden tot gedragsverandering in het dagelijks leven. Deze gedragsverandering leidt tot het vergroten van positieve invloeden en het verminderen van problemen. De nadruk van de training ligt op het doen. Door verschillende technieken worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Tools4U geeft binnen een korte tijd meer inzicht in het doen en laten van iedere deelnemer.

Agressietraining:

Sommige jongeren vinden het moeilijk om in voor hun lastige situaties adequaat te reageren. Dit heeft vaak te maken met het feit dat zij onvoldoende vaardigheden hebben om op een goede manier te reageren.Lees meer >

In deze training leren jongeren ten eerste sociale vaardigheden. Ten tweede het zicht hebben op en de controle hebben over de eigen boosheid. En ten derde weloverwogen keuzes kunnen maken, waarbij je weet wat jouw waarden en normen zijn. PuberTalent is ervaren in het trainen van jongeren met verschillende aandachtsvragen.