ONDERWIJS

Het onderwijs bestaat niet alleen meer uit het overbrengen van kennis en vaardigheden, maar ook het bijbrengen en het overdragen van normen en waarden. Het onderwijs heeft een belangrijke rol bij de persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen.

Scholen krijgen meer en complexe taken, waarbij het onderwijs continue moet afstemmen tussen de behoefte van de leerling, de wensen van de ouders, de eisen vanuit de maatschappij, de individuele leerling, maar ook de klas. Dit vraagt een andere houding van medewerkers binnen het onderwijs. Het onderwijsaanbod verandert om aan de veranderende en individuele behoeften te voldoen. Het is belangrijk dat medewerkers kunnen omgaan met de grote diversiteit onder leerlingen en dat zij de individuele behoeften van leerlingen herkennen.

PuberTalent pakt samen met u of uw team de belangrijkste thema’s aan, zodat u als (onderwijs)instelling zich verder kan specialiseren en groeien. Ook kan PuberTalent voor leerlingen een schakel zijn tussen het onderwijs en de thuissituatie, woonomgeving en gezin met als doel te voorkomen dat deze leerlingen vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Sabine-staand

AANBOD

De druk op (onderwijs)instellingen wordt steeds groter. Er wordt verwacht dat u niet alleen de jongeren les of begeleiding geeft, maar hen ook verschillende normen en waarden bijbrengt en moeilijke thema’s ter sprake brengt. Thema’s als seks, comazuipen (alcohol) en drugsgebruik,(cyber)pesten, puberteit, geweld onder jongeren, social media, groepsdruk, wachtlijsten kunt u niet meer omheen. >> lees meer.

TARIEVEN

PuberTalent biedt geen standaardaanbod. Wij bieden zorg op maat. De vraag vanuit uw onderwijsinstelling is leidend. Daarom is het niet mogelijk om exact weer te geven met welke kosten u te maken gaat krijgen. U kunt altijd bellen of mailen voor meer informatie of om te overleggen wat u precies nodig heeft. >> lees meer.

WERKWIJZE

Het voornaamste doel van PuberTalent is dat de ondersteuning nauw aansluit op uw vragen en problemen, zodat het niet meer geld en tijd kost dan nodig! Wij vinden het belangrijk dat u weet op welke manier wij werken. >> lees meer.