ouders aanpak

” Doen wat werkt! “

PuberTalent vindt het belangrijk dat de psychosociale begeleiding nauw aansluit op de vraag die u stelt. Deze aansluiting is belangrijk zodat de ondersteuning niet langer hoeft te duren dan noodzakelijk. De begeleiding heeft als doel om uw problemen en/of klachten weg te nemen of te doen verminderen.

De manier waarop wij jongeren, ouders/verzorgers en professionals begeleiden, is met verschillende werkvormen.

Werkvormen zoals het Sociaal Competentie Model, Cognitieve Leertheorie, Oplossingsgericht Werken, Sociale Vaardigheidstraining en de Leertheorie. Daarnaast maken wij gebruik van:

  • Gedragstherapeutisch model: Gericht op het aanleren van positief gedrag en/of het afleren van belemmerend gedrag.
  • Gedragstherapie: Gericht op het opheffen van problemen door aangeleerde processen.
  • Cognitieve en leertheoretische modellen: Gericht op het aanleren en afleren van gedrag.
  • Psychodynamisch model: Gericht op het verwerken van het verleden.
  • Directieve therapie: Gericht op het behalen van concrete en haalbare doelen.
  • Systeem- en Communicatiemodel: Gericht op het hele gezinssysteem.
  • Stressmodel: Gericht op de verhouding tussen draagkracht en draaglast.

Door het gebruiken van de verschillende methodieken, interventies en modellen sluit de ondersteuning goed aan op de problemen en/of klachten die u heeft.

PuberTalent is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG. Bij de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. Om deze professionaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen voert de NFG het licentiebeleid, dat gekoppeld is aan het NFG- Tuchtrecht. Dit is een keurmerk. Als NFG-lid moet PuberTalent tweejaarlijks een licentie aanvragen en moet PuberTalent jaarlijks aan verschillende eisen voldoen, om de professionaliteit en betrouwbaarheid te kunnen blijven waarborgen.

Ook biedt NFG u de mogelijkheid om een klacht in te dienen wanneer u naar uw eigen oordeel onzorgvuldig bent behandeld of begeleid.