ouders werkwijze

De begeleiding van PuberTalent wordt ingezet in uw eigen omgeving en op tijden waarop u kunt, of dit nou overdag is, in de avonduren of in het weekend.

De manier waarop PuberTalent u kan adviseren, voorlichten of begeleiden hangt natuurlijk af van de vraag en/of probleem. De begeleiding wordt ingezet zoals het voor u het beste werkt. Wij vinden het belangrijk dat het voor u duidelijk is hoe wij werken.

Kennismaking: U kunt altijd bellen, mailen, smsen, whatsappen met vragen of over de problemen die u heeft. We maken zo snel mogelijk een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Dit zal in ieder geval binnen een week zijn.

Intake: In het eerste gesprek bespreken, onderzoeken en overleggen we samen waar u ondersteuning, advies, voorlichting of begeleiding in wil. Het kan zijn dat er wekelijks gesprekken plaatsvinden van 1-2 uur, maar het kan ook zijn dat de begeleiding maar 1 keer in de maand nodig is. We zetten samen op papier, zodat het duidelijk is waar de concrete vraag en ondersteuning uit zal bestaan.

Aan de slag: Iedere begeleiding is anders. Het kan zijn dat alleen uw puber ondersteuning krijgt of dat er wekelijks gezinscoaching gegeven wordt. Van dit alles wordt verslag gemaakt en elke keer samen gekeken of we nog op de goede weg zitten. Is dit niet zo, dan passen we samen het plan aan. Hoelang de begeleiding duurt hangt af van wat u graag wil en wat u nodig heeft. De begeleiding zal nooit langer duren dan noodzakelijk.

Als we klaar zijn: Wij overleggen met elkaar of de doelen die we in het begin hebben besproken behaald zijn en of de begeleiding kan stoppen. Wij schrijven elke keer een kort verslag van de gesprekken die wij hebben en vragen u om dit goed door te lezen om te kijken of alles klopt wat erin staat.

Jouw mening: Voor ons is het erg belangrijk dat u eerlijk vertelt hoe u de ondersteuning, therapie, voorlichting, begeleiding ervaren heeft. Ons doel is om goed werk te leveren en dat kan alleen met inspraak en de mening van u. Wij leren hier ook weer van.